o firmie   lokalizacja   kontakt
 O FIRMIE

Grupa Kapitałowa BOS

W lipcu 2004 roku na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DLS S.A. przyjęto umowę zobowiązująca firmy DLS i BOS do połączenia. Oznaczać to będzie to powstanie drugiej pod względem obrotów organizacji handlu hurtowego FMCG w Polsce.

W listopadzie 2004 roku akcjonariusze firmy Sygel-Jool z Sosnowca podpisali podobną umowę, na mocy której dołączą do powstającej Grupy Kapitałowej BOS S.A.

Grupa Kapitałowa BOS S.A. stanie się drugą organizacją handlu hurtowego w Polsce, osiągającą łączne obroty na poziomie 2,3 mld zł. Łączne zatrudnienie wyniesie 1750 osób, z czego 192 to przedstawiciele handlowi i van-sellerzy docierający bezpośrednio do Klientów. Grupa posiada 40 oddziałów na terenie Polski, w tym 19 hal samoobsługowych oraz dysponuje łączną powierzchnią magazynową przekraczającą 100.000 m2.

DLS S.A., Sygel-Jool S.A. oraz BOS S.A. współpracowały wcześniej ze sobą w ramach grupy zakupowej ProLogistyka, której głównym celem było doprowadzenie do powstania przedsiębiorstwa handlowego o ogólnopolskim zasięgu działania.

 
Informacje ogólne
Historia
Władze Spółki
Misja i cele
Grupa Kapitałowa BOS
Rankingi i wyróżnienia
Dlaczego DLS?
 
Masz pytania?
Chcesz nawiązać współpracę z DLS?
Złóż zapytanie »
O firmie : Aktualności : Oferta : Promocje : Prasa : Lokalizacja : Kontakt : Zapytanie ofertowe

Copyright © DLS S.A. 2004 - All Rights Reserved
created by C16